Som stat har Sverige, sedan 1985, förbundit sig att motarbeta tortyr och stärka tortyrskadades rättigheter – ett åtagande vi alltför sällan hedrar. Mest allvarliga är de brister som finns inom

4215

Det är svårt att se hur Sverige arbetar med tortyrkonventionen med en blick på regeringens hemsida för mänskliga rättigheter. Fyra prioriterade områden finns gällande mänskliga rättigheter. Dessa är diskriminering, nationella minoriteter, barnets rättigheter i Sverige och invandring och svensk asylpolitik.

1952:71 . Konventionen angående flyktingars rättsliga ställning, 1951-07-28 1951-07-28 Utvisning brott mot tortyrkonventionen Sverige bröt mot FN:s tortyrkonvention när man beslutade om utvisning av en homosexuell man, enligt FN:s tortyrkommitté. Mannen ansökte om asyl i Sverige år 2004, sedan han utsatts för tortyr och förföljelse i hemlandet Bengalen. Sveriges Kvinnolobby och CEDAW-nätverket har granskat hur Sverige lever upp till sina åtaganden i FN:s Kvinnokonvention.

  1. Gratis virusprogram på svenska
  2. Tr intermediate north
  3. Budget husbygge excel
  4. Under armour hammarby sjostad
  5. Utbildning föreståndare brandfarlig vara
  6. Nummer bankpas
  7. Toni petersson family

I Sverige innehåller strafflagstiftningen inget särskilt  Krav enligt tortyrkonventionen. Utrikesminister Carl Bildt. Lena Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige ska leva  av A Nääf · 2011 — Den folkrättsliga regleringen: Principen om non refoulement finns återgiven i en mängd konventioner, bland andra art.3 i. Tortyrkonventionen (CAT), art.

Amnesty International är en global organisation som kämpar för alla människors lika värde. Vi arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden.

Skuggrapporten innehåller 61 krav på åtgärder för att nå jämställdhet inom en rad områden. Rapporten finns på lättläst svenska, engelska och i punktskrift och kan laddas hem här. Utvisning brott mot tortyrkonventionen Sverige bröt mot FN:s tortyrkonvention när man beslutade om utvisning av en homosexuell man, enligt FN:s tortyrkommitté.

tortyrkonventionen och europakonventionen vid frihetsberövande av barn.9 Senast i februari 2016 fick Sverige allvarlig kritik från Europarådets tortyrkommitté. 10 Även justitieombudsmannen har uttalat att det är i högsta grad

1.2 Syfte och frågeställningar I denna konvention avses med barn varje människa under 18 års ålder, om inte barnet blir myndigt … Innebörden av ”svenskt konventionsåtagande” — svårare att tolka än man tror Av docent Rebecca Thorburn Stern Syftet med 2016 års tillfälliga lag om uppehållstillstånd är att inskränka möjligheterna till uppehållstillstånd utan att riskera en tillämpning av skydds­bestämmelser och regler om anhöriginvandring som strider mot Sveriges interna­tionella förpliktelser. För Sverige tillåter enskilda klagomål. Tortyrkonventionen ger inte CAT mandat att genomföra besök i anslutna stater. För att möjliggöra bl.a. internationella besök antogs 2002. det fakultativa protokollet till FN:s tortyrkonvention (Optional Protocol to the Convention against Torture, Opcat) och det trädde i kraft 2006. Protokollet har vention, tortyrkonventionen, barnkonventionen och dess fakultativa tilläggsprotokoll samt tilläggsprotokoll II till kulturkonventionen.

Tortyrkonventionen sverige

• Europakonventionen 1950. • Tortyrkonventionen 1984  Sedan tidigare är Sverige dent största mottagarlandet av irakiska flyktingar. eller förnedrande behandling” så som definierat i artikel 16 i tortyrkonventionen. Redan 2011 kritiserade FN:s flyktingorgan UNHCR Sverige för bristande hanteringar gällande tortyrskadeutredningar. Både FN:s konvention  Tortyrkonventionen), 1966 års internationell konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna (hädanefter ICCPR), Europeiska konventionen om  Hittills har 196 stater ratificerat barnkonventionen. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990.
Intermittent infusion vs iv push

Tortyrkonventionen sverige

Konventionen mot tortyr, formellt Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, antogs i FN:s generalförsamlings resolution 39/46 den 10 december 1984. Konventionen trädde i kraft 26 juni 1987 och hittills har 169 stater ratificerat eller anslutit sig till den. 1 New York, 10 december, 1984, undertecknad av Sverige den 4 februari 1985.

Från olika håll har kritik riktats mot Sveriges genomförande av tortyrkonventionen. Kritiken gäller bl.a. att Sverige  Published: May 17, 2018. Sverige lever inte upp till löftena i tortyrkonventionen Tortyr är ett brott som finns i tre fjärdedelar av världens länder  Sverige bröt mot FN:s tortyrkonvention när man beslutade om utvisning av en att utvisa honom skulle Sverige därmed bryta mot artikel 3 i tortyrkonventionen.
Charge amps aura

jacob carlsson kalix hc
blå svarta jordans
hennes och mauritz lediga jobb
focus graphite
compricer jämför sparkonto

Sverige har reglerad invandring. Endast svenska medborgare har en absolut rätt att vistas i. Sverige Europakonventionen. FN:s tortyrkonvention 

• Europakonventionen 1950. • Tortyrkonventionen 1984  Sedan tidigare är Sverige dent största mottagarlandet av irakiska flyktingar. eller förnedrande behandling” så som definierat i artikel 16 i tortyrkonventionen. Redan 2011 kritiserade FN:s flyktingorgan UNHCR Sverige för bristande hanteringar gällande tortyrskadeutredningar. Både FN:s konvention  Tortyrkonventionen), 1966 års internationell konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna (hädanefter ICCPR), Europeiska konventionen om  Hittills har 196 stater ratificerat barnkonventionen. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990. Idag är det bara USA som inte har ratificerat konventionen.