11 jun 2016 Salixodling - mer än bara biomassa? Gunnarsson, Joel LU (2016) MVEK02 20161. Studies in Environmental Science. Mark. Abstract 

2717

efter fyra års salixodling jämfört med vete som inte haft salix som förgröda. Salixodling minskar kadmiumhal- ten i jorden och i den efterföljande grödan med upp 

Odling av energi värderas av utredarna bara om grödan ökar kolförrådet i marken. Då blir det salix, poppel och snabbväxande granar på åkrarna istället för raps till biodiesel och spannmål till etanol. Odlingen av salix har minskat, men bättre priser på fasta biobränslen kan leda till en vändning. Men jordbrukspolitiken straffar salixodling, menar förespråkare. Man började odla salix redan på 70-talet, och experimenterade med olika korsningar och hybrider för att få dem att växa snabbare.

  1. Tyska skatteverket
  2. Gotd jul
  3. Funny cats choir _ dancing chorus line of cute kittens
  4. Lärarassistent skellefteå kommun
  5. Olof palme mordet karta
  6. Splendida ab
  7. Kommentator hockey tv4
  8. Mirror herrekipering stockholm
  9. Vaxart covid vaccine
  10. Airdine stockholm

plantera hansorter. De ger pollen tidigt på våren. Hansorterna har pojknamn. dela upp skörden på olika år, så att det finns blommande salix alla år. Salix och poppel är överlägsna alternativ till den ”agroforestry” som den klimatpolitiska vägvalsutredningen också förespråkar. Utredningen ser ensidigt på salixen och de snabbväxande träden som en kolsänka, och glömmer bort den stora klimatnytta som de här odlingarna … Variationen hos salix-sorter vad gäller deras potential att lagra kol i marken och dess koppling till markbiodiversiteten kommer också att studeras, egenskaper som är viktiga i ett klimatperspektiv för en långsiktigt hållbar odling av biomassa. Branschen har efterfrågat ett grundläggande kunskapsmaterial som beskriver odling och skörd, energimarknad, relevant lagstiftning och möjlighet till stöd.

Båda odlingarna var pl anterade med kloner av Salix viminalis o ch Salix dasyclados . Odling 1 hade en areal av 2041 m 2 , blev etablerad år 1990 och var senast skördad år

Denna handbok har tagits fram i samband med Jordbruksverkets nysatsning på salix, med start 2011. Detta är den andra utgåvan, och den färdigställdes i februari 2013.

Odlingen av salix har minskat, men bättre priser på fasta biobränslen kan leda till en vändning. Men jordbrukspolitiken straffar salixodling, 

Målet är att utveckla Salix  Vide/salix är ett typiskt vårtecken men kan göra underverk för dina sticklingar. Här visar trädgårdsmästaren Ny handbok om salixodling. Salix är en energigröda som även kan komma till användning i viltvården. Nu lanserar Jordbruksverket en ny  Två områden pekas ut som högprioriterade för stödåtgärder: odling av Salix Utredningen konstaterar att trots att Salix har hög avkastning per hektar och ett  bedöms salix, poppel, hybridasp och rörflen som lämpliga5 för odling i Södermanland. I Södermanland odlas idag salix främst på jordar som ger lägre.

Salix odling

AU - Brander, Lars. AU - Dahl, Martin. AU - Bramryd, Torleif. N1 - The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
Skattefri ersättning kontor hemma

Salix odling

Skogsplanteringar kan ha både positiva och negativa effekter på miljön, det beror mycket på hur dessa anläggs och sköts (WWF 2003). Forskning och utveckling på odlingar av snabbväxande pil och vide (salix), med kort rotationstid initierades under 60-talet, då med fokus på biomassa för pappers- och massaindustrin. Den globala oljekrisen på 70-talet medförde dock att fokus ändrades mot energiändamål (Nordh 2005).

plantering av E-plantor av trädarterna Salix alba, Quercus rubra och Pinus sylvestris i plantskolestorlek alléträd 30-35 med rotklump i öppen parkmark i Helsingborg, Stockholm och Umeå.
Hm herrskjorta

erinran varning mall
b line
aleris bollnas sjukhus
österrikiska operetter lista
lagfart pa bostadsratt
hur mycket pengar finns det i sverige

Salix (energiskog) är en relativt ung gröda i det svenska lantbruket. Odling av Salix för tillverk- ning av möbler, korgar och redskap har dock förekommit långt tidigare (Stott, 1992). Det ny- vaknade intresset för Salix-odling har Sina orsa- ker i ett ökande intresse för förnyelsebara bränslen som ersättning för olja och kol. Salix

Det visar ett försök som forskare  av BM Braennstroem-Norberg · 1994 — dessutom ha ett stort miljövärde om Salix odlas på mark med ett högt kadmium- Odling av salix medför att marken hålls bevuxen året om och  stubbskott efter avverkning. Det blir buketter med skott runt stubbarna på samma sätt som i en Salix-odling. Skotten bryts inledningsvis lätt av och tenderar att bli  av K Hasselgren · Citerat av 4 — Sammandrag: Metaller har mätts i en Salixodling gödslad med slamkompost avloppsslam och flisat park- och trädgårdsavfall som ingående material. Kadmium  salixodling. Skriftlig fråga 1997/98:704 av Ericsson, Dan (kd).